เช็คด่วน ว่าทำไมขึ้นว่า ท่านเป็นเกษตรกร

เช็คด่วน ว่าทำไมขึ้นว่า ท่านเป็นเกษตรกร

#เราไม่ทิ้งกัน #เงิน5000บาท #COVID19 #COVID19 #โควิด19 #coronavirus

คุณเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือสมาชิกในครัวเรือนหรือไม่?

ถ้าดี ใช้ได้ช่วยแชร์ต่อ

ถ้าไม่ดี ไม่ถูกต้อง แอดจะได้ลบครับ
———————-
ทำความเข้าใจอีกนิดนะครับ อันนี้คือที่ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ขึ้นเป็นครัวเรือน จะมีหลักฐานคือทะเบียนเกษตรกรเป็นเล่มๆสีเขียวนะครับ

ไม่ใช่ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ กยท. (ขึ้นทะเบียนรายบุคคล) นะครับ คนละอันกันนะ

เช็คไว้ก่อน ส่วนจะมีมาตรการอะไร ถ้าชัดเจนยังไงจะแจ้งนะครับ

———————
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำเมนูตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่มตรวจสอบ

ฟังคลิป

เช็คเลย : http://farmer.doae.go.th/report/report_farmer_result_public/search

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยระบบการคัดกรองและตรวจสอบสิทธิ พบว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิ
เนื่องจาก ท่านเป็นเกษตรกร ภาครัฐจะได้มีโครงการ/มาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาท่านในโอกาสต่อไป จึงใคร่ขอสงวนสิทธิการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยานี้
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 อื่น ๆ ของกระทรวงการคลัง ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com และ www.mof.go.th

หอยนางรม


Share