www.เยียวยาเกษตรกร.com 19 พ.ค. เช็กเลย สถานะได้สิทธิ์หรือไม่ เบ็ดเสร็จที่เดียว

www.เยียวยาเกษตรกร.com 19 พ.ค. เช็กเลย สถานะได้สิทธิ์หรือไม่ เบ็ดเสร็จที่เดียว

 www.เยียวยาเกษตรกร.com วันนี้ (19 พฤษภาคม) เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์ และระบบอุทธรณ์ที่เดียว ได้-ไม่ได้ เช็กเลย

   วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้มีการลงทะเบียนเกษตรเพื่อให้เกษตรกรรับเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งล่าสุดได้มีหลายคนออกมาแชร์ว่า ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาด้วย
         ทั้งนี้ บนโลกออนไลน์ หลายคนได้ออกมาเผยถึงสถานะว่า ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ซึ่งระบบจะเผยให้เห็นสถานะการโอนเงิน ตั้งแต่การรับเข้าระบบ โอนเงินครั้งที่ 1, 2, 3 และระบุวันที่ท่านจะได้รับเงิน แต่ในขณะเดียวกัน บางคนก็ขึ้นสถานะอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

         ด้าน เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเว็บไซต์ www.moac.go.th ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา, สถานะอุทธรณ์, ถาม-ตอบต่าง ๆ, ผลการขึ้นทะเบียน และเบอร์โทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

หอยนางรม


Share