ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 ปรับเคอร์ฟิว เป็น 23.00-04.00 น. ผ่อนปรนให้เปิดบางสถานที่ได้

         วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 7 มีเนื้อหาสรุปตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนด ซึ่งสรุปได้ดังนี้
          1. ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 23.00-04.00 น.          2. การผ่อนปรนการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาผ่อนผันการใช้สถานที่ของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่งดใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน          3. ผ่อนคลายให้ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารในรูป)          4. ให้ผู้จัดการร้าน หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ตามข้อ 3. ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19          5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการปิดสนามชนวัว สนามกัดปลา หรือสนามแข่งอื่นในลักษณะเดียวกัน เพราะพบว่า เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค covid 19

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/114/T_0039.PDF

Cr. https://covid-19.kapook.com/view226006.html

หอยนางรม


Share