ชาวสวนยาง เช็กด่วน เปิดตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com วันแรก

ชาวสวนยาง เช็กด่วน เปิดตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com วันแรก

          เปิดตรวจสอบสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกรวันแรก ให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน จ่ายเงินสิ้นเดือนพฤษภาคม หากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

          จากกรณีที่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ซึ่งรับหน้าที่โอนเงินให้เกษตรกรนั้น ได้โอนเงินให้เกษตรกรในกลุ่มแรกจนเกือบครบแล้ว

           ในส่วนของการ เยียวยาเกษตรกร ชาวสวนยาง ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กว่า 1.8 ล้านราย ซึ่ง กยท. ได้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบสิทธิ์ โดยมีเกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับทั้ง กยท. และกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

ตรวจสอบเงินเยียวยาที่ไหน

            ในวันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) เป็นวันแรกที่เปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพียงหน่วยเดียว เข้าตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ rubber.co.th หรือ moac.go.th

จ่ายเงินวันไหน

          ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หากไม่ได้รับสิทธิ์ ทำอย่างไร

           กรณีที่ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้ว เกษตรกรชาวสวนยาง ยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา สามารถแจ้งอุทธรณ์กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในส่วนกลางหรือภูมิภาคใกล้บ้านทั้ง 6 หน่วยงาน ดังนี้

           1. กยท. จังหวัด/สาขา

           2. เกษตรจังหวัด/อำเภอ

           3. ประมงจังหวัด/อำเภอ

           4. ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ

           5. ศูนย์หม่อนไหมภูมิภาค

           6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

           สามารถติดต่อได้ในเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ศูนย์บริการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 ของ กยท. โทร. 0-2435-3469, 0-2433-5772 ในเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก การยางแห่งประเทศไทย https://www.rubber.co.th/main.php?filename=index

หอยนางรม


Share