ศ.ดร.สุชาติ เสนอรัฐยกเลิกหนี้ กยศ.

ศ.ดร.สุชาติ เสนอรัฐยกเลิกหนี้ กยศ.

สำหรับกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีข้อเสนอรัฐบาลให้ยกเลิกหนี้กยศ. เพราะให้ยืมเงินแบบผิดวิธีมาตลอด โดยระบุข้อความว่า ข้อเสนอให้รัฐบาลยกเลิกหนี้กยศ.ให้นักเรียนนักศึกษา เพื่อสร้างอนาคตของชาติ เพราะวิธีการให้ยืมของกยศ.ทำผิดมาตลอด

จากนั้นให้ กยศ.ให้เงินยืมไปที่นักเรียนนักศึกษาโดยตรง (Demand side) จะทำให้สถานศึกษาปรับปรุงคุณภาพ เพราะต้องแข่งขัน เนื่องจากเด็กๆมีอำนาจเลือก นักเรียนนักศึกษาก็จะได้เรียนวิชาดีๆ จบแล้วมีงานทำ คืนเงินกู้ได้ เป็นการสร้างอนาคตของประเทศ

ตามที่มีข่าว สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฟ้องเรียกเงินเพียง 17,000 บาท แล้วไปยึดบ้านกว่า 2 ล้านบาท ขายทอดตลาดไปแล้วนั้น

1)เรื่องนี้ เป็นตัวอย่างที่ระบบราชการทำลายอนาคตของเยาวชนและครอบครัว ทั้งที่นโยบายให้เยาวชนยืมเงินเรียน ก็เพื่อสร้างชีวิตและสร้างประเทศชาติ

2)แต่ระบบราชการมักใช้คนที่ไม่เข้าใจปรัชญา มาบริหารจัดการ จึงทำลายอนาคตเยาวชน และทำลายเป้าหมายของนโยบาย ทั้งหมดเลย

3)เงินให้กู้ยืม กยศ.ควรให้นักเรียนนักศึกษายืมโดยตรง (demand side) เพื่อให้มีอำนาจไปเลือกที่เรียนได้เอง ไม่ใช่ให้เป็นโควต้าแก่สถาบันการศึกษา ที่ไปวิ่งหามาได้ (supply side) อย่างเช่นปัจจุบัน เพราะจะทำให้สถาบันการศึกษา ไม่ปรับปรุงการเรียนการสอน เปิดแต่วิชาง่ายๆ เมื่อเรียนจบไปจึงหางานยาก ไม่มีงานทำ ไม่สามารถหารายได้มาคืนหนี้ กยศ.ได้

4)ผู้บริหารกองทุน​ กยศ.​ คงไม่เข้าใจปรัชญา​ เมื่อเข้ามาบริหารจึงฟ้องร้องเอาเงินคืนตลอดเวลา​ ทำให้พ่อแม่ยากจนหลายคน​ ไม่กล้าให้ลูกไปกู้ยืม​เงินกยศ. และเด็กนักเรียนนักศึกษาหลายคนจบมา​ แทนที่จะมีชีวิตที่ดี​ ต้องหลบๆซ่อนๆ​ ไม่กล้าไปทำงาน​ เพราะกลัวถูก​ กยศ.ฟ้อง​

5)ควรยกเลิกหนี้คงค้างกยศ.ให้หมด แล้วเริ่มต้นใหม่ เพราะ กยศ.ทำวิธีการให้ยืมผิดมาโดยตลอด คือ การให้เงินผ่านสถาบันการศึกษา ทำให้เกิดการวิ่งเต้น แต่ไม่มีพัฒนาการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษาจึงแย่ เด็กๆ จบมาจึงหางานได้ยาก

6)ให้เริ่มต้นวิธีการให้เงินยืมแบบใหม่ คือให้เงินยืมไปที่เด็กโดยตรง ไม่ผ่านสถาบันการศึกษา จะทำให้เด็กสามารถเลือกวิชาเรียนและสถาบันได้เอง ย้ายที่เรียนได้ เงินจะตามตัวเด็กไป ก็จะทำให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพราะหากไม่ปรับปรุงก็ไม่มีใครเรียน อยู่ไม่ได้

7)เด็กๆ ก็จะได้เลือกเรียนวิชาที่หลากหลายที่ชอบ ที่พึงพอใจ ที่ตลาดต้องการ เพราะเด็กเป็นผู้ถือเงิน เป็นผู้มีอำนาจเลือก คุณภาพการศึกษาก็จะดีขึ้นอย่างมาก เรียนจบก็มีงานทำ มีเงินคืนรัฐบาล เป็นการสร้างอนาคตของเยาวชนและของประเทศ

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวชอดีตรมว.คลัง อดีตรมว.ศึกษา 26 มิถุนายน 63 เรียนท่านผู้อ่านครับข้อเสนอหลัก เรื่องเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) คือให้เปลี่ยนวิธีการให้กู้จาก supply side เป็น demand side จะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น จบแล้วมีงานทำ มีรายได้ คืนเงินกู้ กยศ.ได้

ขอบคุณ ธรรมมหารัฐ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

หอยนางรม


Share