เดือนกรกฎาคม 63 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหน

เดือนกรกฎาคม 63 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหน

วันนี้(29 มิ.ย. 63) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มนี้ จะโอนเงินให้จำนวนเดือนละ 1 พันบาท โดยจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาท นอกจากนี้ รัฐบาล ยังระบุด้วยว่า การโอนเงินช่วยเหลือ จะโอนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งรัฐบาลจะเร่งจ่ายเงินให้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เพิ่มเติม เช่นเดียวกับ กลุ่มเปราะบาง ซึ่ง ครม. อนุมัติเงินเยียวยาจำนวนเท่ากัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน กรกฎาคม 2563 ใช้ได้ 7 สิทธิ์ ทั้งกดเงินสดและวงเงินใช้จ่าย

โดยจะเริ่มโอนในเดือน มิ.ย. นี้ ประกอบด้วยโดยจ่ายเงินรายละ 1,000 บาท/เดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรฎาคม 63 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่นล้านบาท 20,345,643,000 บาท

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ค่ารถโดยสารสาธารณะ

วันที่ 10 ถึง 15 กรกฎาคม 2563 เงินผู้สูงอายุ เงินคืนภาษี VAT 5 เปอร์เซ็น

วันที่ 10 15 กรกฎาคม 2563 เงินผู้สูงอายุ เงินคืนภาษี VAT 5 เปอร์เซ็น

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปานครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค

เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่

ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรณีที่เงินไม่เข้า หรือ เช็คว่ามีสิทธิ์รับเงินหรือไม่

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

เงินเยียวยาโควิด 19

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคน แต่ต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ โควิด 19 อื่น ๆ มาก่อน เช่น โครงการเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน เดือนละ 5,000 บาท, เงินชดเชยจากประกันสังคม หรือเงินเยียวยาเกษตรกร เป็นต้น จำนวน 1,164,222 คน โดยจะได้รับโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ได้รับเงินเท่าไร : 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะโอนให้ทีเดียว 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่จ่ายเงิน ดังนั้น รอติดตามความคืบหน้าของวันที่เริ่มโอนเงินอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง , ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม


หอยนางรม


Share