คนวิตกปมทหารอียิปต์-ลูกทูต ติดโควิด-19 จี้ทุกคนต้องกักตัว ห้ามมี VIP

คนวิตกปมทหารอียิปต์-ลูกทูต ติดโควิด-19 จี้ทุกคนต้องกักตัว ห้ามมี VIP

สวนดุสิตโพล เผย ปชช. วิตกปมทหารอียิปต์ และ ดญ.ซูดานติดโควิด-19 เข้าไทย ขณะชี้รัฐยังไม่ควรให้ต่างชาติเข้าประเทศ และต้องคัดกรองเข้มงวดขึ้น

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,459 คน เรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่”สำรวจระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2563 พบว่า ประชาชน ร้อยละ 91.91 มีความวิตกกังวลต่อกรณีทหารอียิปต์และครอบครัวชาวซูดานที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 รองลงมา ร้อยละ 52.23 วิตกกังวลมาก ขณะร้อยละ 39.68 ค่อนข้างวิตกกังวล

ขณะประชาชน ร้อยละ 95.89 กังวลในประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 73.82 คาดว่าน่าจะมีการล็อกดาวน์รอบที่ 2

ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 94.51 เห็นว่ายังไม่ควรอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย รองลงมา ร้อยละ86.41 ระบุมีกระบวนการคัดกรองและกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ร้อยละ 83.80 ระบุ ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ

โดยสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน ร้อยละ 47.38 ระบุ มีระบบคัดกรองและกักตัวที่เข้มงวดกว่านี้ ไม่ยกเว้นบุคคลพิเศษ รองลงมา ร้อยละ 33.43 ระบุ ออกประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ร้อยละ 23.20 ระบุ ออกมาชี้แจง ทำความเข้าใจและเร่งแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเร็ว

หอยนางรม


Share