เกษตรกรเฮ เคาะแล้วราคาประกันข้าว ทุกชนิด หมื่นขึ้นต่อตัน

เกษตรกรเฮ เคาะแล้วราคาประกันข้าว ทุกชนิด หมื่นขึ้นต่อตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

สถานการณ์ข้าวโลก ผลผลิตข้าวโลก คาดว่าจะมี 502.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 เนื่องจาก ผลผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สต็อกข้าวโลก ปลายปี 63/64 คาดว่า จะอยู่ที่ 185.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 ซึ่งประเทศจีนมีสต็อกข้าว 117.50 ล้านตัน รองลงมาคืออินเดีย 38 ล้านตัน ไทย 4.19 ล้านตัน

การส่งออกของข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญ วันที่ 1 มกราคม – 8 กรกฎาคม 63 อินเดียส่งออกอันดับ 1 ของโลก 4.65 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ ประเทศเวียดนาม 4.17 ล้านตัน ประเทศไทย 3.15 ล้านตัน ประเทศปากีสถาน 2.07 ล้านตัน สหรัฐฯ 1.61 ล้านตัน การค้าข้าว ในตลาดโลก ไทยส่งออกลดลงเนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูง

ราคาข้าวไทยเทียบกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ก.ค.63 ไทยราคาข้าวปรับตัวลดลง เนื่องจาก ประเทศอินเดียและเวียดนามกลับมาส่งออกข้าวได้ตามปกติ ความต้องการซื้อข้าวไทยจึงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก ราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง แนวโน้มสถานการณ์การส่งออกข้าวไทย เมื่อเดือนมกราคม 63 สมาคม ผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์เป้าหมายการส่งออกข้าวปี 63 ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน

โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้

-ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกข้าวไทย ได้แก่ ไทยได้รับจัดสรรโควตาประมูลนำเข้าข้าวจากเกาหลีใต้ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดประมูลนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสการส่งออกข้าวไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียอาจนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น

-ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกข้าวไทย ได้แก่ ข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง

โดยมติประชุม สรุปดังนี้

ครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 โดยกำหนดราคาเป้าหมายและปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิดดังนี้

1.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

2.ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

3.ข้าวเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

4.ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

5.ข้าวเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

โดยมอบหมายธ.ก.ส. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายละเอียดโครงการประกันรายได้ มาตรการคู่ขนานและงบประมาณตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และให้ พณ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. นำเสนอครม.ต่อไป

ขอบคุณที่มา Mgonline

หอยนางรม


Share