เปิดวิธีรับเงิน 15,000 เยียวยาประกันสังคม โอนให้รวดเดียว

เปิดวิธีรับเงิน 15,000 เยียวยาประกันสังคม โอนให้รวดเดียว

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยรอบนี้ เป็นการจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน ม.33 ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวและยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินรวดเดียว ภายในเดือนสิงหาคมนี้

น.ส.บุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่เคยไปยื่นเรื่องร้องทุกข์ กรณีต้องหยุดงาน จากสถานการณ์covid-19 ซึ่งนายจ้างได้สั่งให้หยุดงานชั่วคราวและไม่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง จึงเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

แต่หลังจากนี้ สำนักงานประกันสังคม พร้อมที่จะจ่ายเงินชดเชยให้แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการรอเงินงบประมาณโอนมาจากกระทรวงการคลังกว่า 890 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนกลุ่มนี้ จำนวน 59,776 คน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีโดยตรง ไม่ต้องลงทะเบียนขอรับเงิน

ก่อนหน้านี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ประกันตนม.33 ที่ต้องหยุดงานเหมือนกัน แต่เป็นกลุ่มที่ทำงานมาเกิน 6 เดือน ได้รับเงินเยียวยา 62 เปอร์เซนต์ ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 15,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้จ่ายให้ แต่สำหรับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ทำงานไม่ถึง 6 เดือน จึงไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

ขอบคุณ ช่อง 7

หอยนางรม


Share