ชัดเจนแล้ว กลุ่มเปราะบางได้รับเงินรวดเดียว 3,000

ชัดเจนแล้ว กลุ่มเปราะบางได้รับเงินรวดเดียว 3,000

สำหรับมาตรการช่วยเหลือของรัฐ กลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินคนละ 3,000 บาท ทางด้านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. ระบุว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ และชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของcovid จะจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิกๅร

ล่าสุด ทางเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์แจ้งข่าวโดยระบุข้อความว่า เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โอนแน่นอนภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย

โพสต์ดังกล่าว

แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคน 1,330,529 ราย

ทั้งนี้ มีการยืนยันแน่นอนแล้วว่า จะมีการโอนเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คนละ 3,000 บาท ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

หอยนางรม


Share