www.เยียวยาเกษตรกร .com จ่ายเงิน 5,000 บาท อีก 1 ล้านราย อย่าลืมเช็กสถานะ

www.เยียวยาเกษตรกร .com จ่ายเงิน 5,000 บาท อีก 1 ล้านราย อย่าลืมเช็กสถานะ

        www.เยียวยาเกษตรกร.com จ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นวันที่ 2 อีก 1 ล้านราย เพื่อเยียวยาเกษตรกรในช่วงโควิด 19 ใครที่ลงทะเบียนไปอย่าลืมเช็กสถานะ

      หลังจากที่มีการเปิดตัวโครงการ www.เยียวยาเกษตรกร.com และเริ่มจ่ายเงินเยียวยาโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยจะจ่ายวันละ 1 ล้านราย ซึ่งบางคนสถานะหน้าเว็บเปลี่ยนเป็นรับเงินเรียบร้อยแล้ว

        ล่าสุด วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นับเป็นวันที่ 2 ที่มีการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร โดยในวันนี้จะจ่ายเพิ่มอีก 1 ล้านราย ซึ่งหลายคนก็เริ่มเปลี่ยนสถานะแล้ว

        ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร กลุ่มดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินล็อตแรกประมาณ 6 ล้านราย ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนภายหลังวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา จะเริ่มจ่ายในปลายเดือนนี้
        สำหรับวิธีการเช็กสถานะการรับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถทำได้ตามกระทู้นี้ คลิก

วิธีลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร com เปิดลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาทแล้ว

หอยนางรม


Share