รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 และวิธีเช็คเยียวยาเกษตรกร อัพเดตล่าสุด คลิกดูเลย

รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 และวิธีเช็คเยียวยาเกษตรกร อัพเดตล่าสุด คลิกดูเลย

มาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19

ลิงค์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th

ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร https://covid19.moac.go.th รอเปิด

ตรวจสอบสิทธิ์ “รับเงินเยียวยาเกษตรกร

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ “รับเงินเยียวยาเกษตรกร” หรือไม่

http://www.pomsuay.com/savefarmer-oae-go-th/

เข้าไปที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th/

แจ้งบัญชีธนาคาร กรณีเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th/

วิธีลงทะเบียน เยียวยาเกษตรกร com เปิดลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 บาทแล้ว

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรทุกประเภท สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถตรวจสอบ ได้ที่

• เกษตรกรปลูก เข้าไปที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/

• เกษตรกรทำประมง เข้าไปที่เว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/

• เกษตรกรด้านด้านปศุสัตว์ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

• เกษตรกรยางพารา เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.rubber.co.th/gir/index/

• แจ้งบัญชีธนาคารอื่น กรณีเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. https://agri.baac.or.th/ (www.เยียวยาเกษตรกร.com)

ช่องทางการเข้าถึงมาตรการงานบริการ
และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

การเข้าถึงระบบเยียวยาเกษตรกร

กระบวนการทำงานของระบบอุทธรณ์เงินเยียวยา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

หอยนางรม


Share