วิธีลงการลงทะเบียนขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน” จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.”

วิธีลงการลงทะเบียนขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน” จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ “ธ.ก.ส.”

“ธ.ก.ส.” หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” ขอสินเชื่อในโครงการ “สินเชื่อฉุกเฉิน” โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

#เราไม่ทิ้งกัน #เงิน5000บาท #COVID19 #COVID19 #โควิด19 #coronavirus
 รายละเอียดสินเชื่อ 

  •  สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

– วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
– ไม่ต้องใช้หลักประกัน
– ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
– ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท 

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

ลงทะเบียนตามขั้นตอนของธนาคาร  

  •  สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

– ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น (กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
– รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาบัตรประชาชน (กรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)
– จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63
– ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทางข้อความ SMS 
– ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิตหรือบัตร ATM

หอยนางรม


Share