ส.ว.เสียงแตก สละเงินเดือนต่อสู้โควิด

ส.ว.เสียงแตก สละเงินเดือนต่อสู้โควิด

#สรุปข่าว ส.ว.เสียงแตก สละเงินเดือนต่อสู้โควิด

#COVID19 #COVID19 #โควิด19 #coronavirus

—————
⚫️ จุดประเด็น ส.ส.-ส.ว.สละเงินเดือน

1- มีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ ส.ส. และ ส.ว. สละเงินเดือนเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

2- ประธานวุฒิสภาจึงทำหนังสือถึง ส.ว. ขอหารือเรื่องนี้ พร้อมกับขอให้ช่วยกันบริจาคเงินขั้นต่ำคนละ 50,000 บาท เพื่อตั้งเป็นกองทุนบรรเทาทุกข์ประชาชน โดยหักจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของเดือน เม.ย. 63

—————
⚫️ เสียงสะท้อนจาก ส.ว.

3- นายเสรี วรรณภานนท์ หนึ่งใน ส.ว. บอกว่ายินดีสละเงินเดือนทั้งหมดให้เอาไปใช้แก้ปัญหาโควิด และเชื่อว่าเพื่อน ส.ว.คนอื่น ๆ ก็น่าจะเห็นด้วยกับหลักการนี้ แต่บางคนอาจสละเงินเดือนไม่ได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับภาระของแต่ละคน

4- นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.อีกคนบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าจะให้สละเงินเดือนทั้งหมด เพราะต่อให้ ส.ส.-ส.ว.ทุกคนสละเงินเดือน 3 เดือน อย่างมากสุดก็ได้เงินแค่ 300 ล้านบาท นำไปแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มาก ส.ส.-ส.ว.ไม่ได้รวยทุกคน บางคนมีแต่เงินเดือนอย่างเดียวและมีค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่

5- นายกิตติศักดิ์บอกว่าการให้ ส.ส.-ส.ว. สละเงินเดือนไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา ประเทศไทยไม่ได้ถังแตกถึงขนาดนั้น คนที่เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาอย่าแค่เอามันทางการเมือง ที่ผ่านมาพวกตนก็สละเงินเดือนไปบริจาค-ซื้อหน้ากากแจกชาวบ้านอยู่แล้ว แค่ไม่ประกาศตัวเป็นข่าว

—————
⚫️ เปิดเงินเดือนและค่าตอบแทน ส.ว.

1- ประธานวุฒิสภา
เงินเดือน 74,420 บาท + เงินเพิ่ม 45,500 บาท = 119,920 บาท

2- รองประธานวุฒิสภา
เงินเดือน 73,240 บาท + เงินเพิ่ม 42,500 บาท = 115,740 บาท

3- สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
เงินเดือน 71,230 บาท + เงินเพิ่ม 42,330 บาท = 113,560 บาท

4- ส.ว.แต่ละคนมีผู้ช่วย 8 คน ดังนี้
.
– ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน (เงินเดือน 24,000 บาท)
– ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน (เงินเดือนคนละ 15,000 บาท)
– ผู้ช่วย ส.ว. 5 คน (เงินเดือนคนละ 15,000 บาท)

—————
⚫️ เปิดเงินเดือนและค่าตอบแทน ส.ส.
:
1- ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เงินเดือน 75,590 บาท + เงินเพิ่ม 50,000บาท = 125,590 บาท

2- รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
เงินเดือน 73,240 บาท + เงินเพิ่ม 42,500 บาท = 115,740 บาท

3- สมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
เงินเดือน 71,230บาท + เงินเพิ่ม 42,330บาท = 113,560 บาท

4- ส.ส.แต่ละคนมีผู้ช่วย 8 คน ตำแหน่งและเงินเดือนเท่ากันผู้ช่วย ส.ว.

หอยนางรม


Share