ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ ระยะเวลา 6 เดือน

ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ ระยะเวลา 6 เดือน

#ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

#COVID19 #COVID19 #โควิด19 #coronavirus

ขานรับนโยบาย ธปท. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย อัตโนมัติ ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SMEs Call Center
0 2299 8899

Cr. https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/2563/Apr/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%97-%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2-%E0%B8%AD.aspx

หอยนางรม


Share