เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นแบบไหนถึงได้เงิน 5,000 บาท แบบชัวร์ๆ เพจ ธนาคารกรุงไทยตอบเอง

เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นแบบไหนถึงได้เงิน 5,000 บาท แบบชัวร์ๆ เพจ ธนาคารกรุงไทยตอบเอง

ธนาคารกรุงไทยเผย ระบบตรวจสอบสถานะลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขึ้นข้อความแบบไหนถึงจะได้เงิน 5,000 บาท

แฟนเพจ Krungthai Care

หลังกระทรวงการคลังได้เริ่มทยอยโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่าน จนผู้ที่ลงทะเบียนหลายคนอยากรู้สถานะเราไม่ทิ้งกันของตนเองว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่

#เงิน5000บาท #COVID19 #COVID19 #โควิด19 #coronavirus #โทรฟรี

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กจากธนาคารกรุงไทย เปิดเผยวิธีการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทำได้ 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
  2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะ
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิด

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันโดยขึ้นข้อความ 3 แบบ ด้วยกัน ได้แก่

  1. หากระบบขึ้นข้อความว่า “อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)”
    หมายความว่า: ได้รับสิทธิรอการโอนเงิน

2. หากขึ้นข้อความ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ”
หมายความว่า: อยู่ในกระบวนการคัดกรอง

3. หากขึ้นข้อความว่า “ไม่สามารถทำรายได้ต่อได้ ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง”
หมายความว่า: ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้

ความหมาย: ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ (ปิดลงทะเบียนวันที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 24.00 น.) 

4.สถานะ: ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ความหมาย: ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

5. สถานะ: ท่านได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธี/ ข้อมูลการรับเงิน

ความหมาย: ได้รับสิทธิ์ แต่ให้เข้าไป “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” ด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ผ่าน Mobile Banking หรือ ตู้ ATM

6.สถานะ: อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข

ความหมาย: ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลการรับเงินว่าถูกต้องก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชี

7.สถานะ: นำส่งข้อมูลเพิ่ม

ความหมาย: ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียน

8.สถานะ: อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

ความหมาย: ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพ

9.สถานะ: ไม่ได้รับสิทธิ (พร้อมเหตุผล)

ความหมาย: ไม่ได้รับสิทธิ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์ ด้วยช่องทาง “ยื่นทบทวนสิทธิ”

10. สถานะ: อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

ความหมาย: ระบบได้รับการขอยื่นทบทวนสิทธิ์จากคนที่ตกเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองแล้ว หลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบกรุณาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อม

หอยนางรม


Share