ธนาคารออมสิน กรุงไทย เปิดรับขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ ผ่านสาขา เริ่มงวด 16 พ.ค. 63

ธนาคารออมสิน กรุงไทย เปิดรับขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ ผ่านสาขา เริ่มงวด 16 พ.ค. 63

           ธนาคารออมสิน – กรุงไทย เปิดรับขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่ ผ่านสาขา เริ่มงวด 16 พ.ค. 63 รับขึ้นทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล

           จากกรณีข่าวที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเลื่อนการออกรางวัลสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

           เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ธนาคารออมสิน รายงานว่า คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการลงนามความร่วมมือ การให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างธนาคารออมสิน กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสินจะเป็นตัวแทนในการให้บริการรับขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถูกรางวัล

           ทั้งนี้ ผู้ถูกรางวัลจะสามารถ จะสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ตั้งแต่งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารจะรับขึ้นเงินรางวัลทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ 1 และรับเฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น สามารถขึ้นรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป โดยจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 -1.0 ของมูลค่ารางวัล ตามประเภทของสลาก

            ด้าน กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า ทางด้านของธนาคารกรุงไทย ก็มีการลงนามบันทึกสัญญาให้บริการจ่ายเงินรางวัล ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยเช่นกัน โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า ประชาชนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล นำสลากที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเอง สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ที่ต้องนำไปขึ้นกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารจะจ่ายเงินรางวัลให้ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัลในงวดนั้น จนถึงเวลา 12.00 น ของวันที่ออกรางวัลในงวดถัดไป โดยคิดค่าธรรมเนียม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงร้อยละ 1 และค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.5 ของมูลค่ารางวัล สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล  และคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 และภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัล ในส่วนของสลากการกุศล โดยค่าอากรแสตมป์และภาษี หัก ณ ที่จ่าย  ธนาคารจะนำส่งให้กับสำนักงานสลากฯ

หอยนางรม


Share