ธ.ก.ส. ตอบแล้ว เหตุใดเกษตรกรไม่มีข้อมูลใน www.เยียวยาเกษตรกร.com ทั้งที่ลงทะเบียนแล้ว ?

ธ.ก.ส. ตอบแล้ว เหตุใดเกษตรกรไม่มีข้อมูลใน www.เยียวยาเกษตรกร.com ทั้งที่ลงทะเบียนแล้ว ?

               ธ.ก.ส. ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เหตุใดไม่มีข้อมูลใน www.เยียวยาเกษตรกร.com ทั้งที่ลงทะเบียนไปแล้ว มีคำตอบ..

#เยียวยาเกษตรกร.com #เยียวยาเกษตรกร

           เมื่อวานนี้ (11 พฤษภาคม 2563) สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station  รายงานว่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ที่จะมีการแจกเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 15,000 บาท กรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com
             นายอภิรมย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.35 ล้านราย เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียง ณ วันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ดังนั้น เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น หลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ โดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

             โดย ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธ.ก.ส. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปทั้งนี้ เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า 8 ล้านราย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Cr. ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/photos/a.237371916468132/1372570569614922/?type=3&tn=-R

หอยนางรม


Share