www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ แบบไหนได้เงินเยียวยา แบบไหนไม่ได้เงิน

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ แบบไหนได้เงินเยียวยา แบบไหนไม่ได้เงิน

  เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ขึ้นแบบไหนได้รับสิทธิ์ ไม่ได้รับสิทธิ์ หลังมีการเปิดเว็บไซต์ใหม่สำหรับการเช็กสถานะโดยเฉพาะ และหากไม่ได้รับสิทธิ์ อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ที่ไหน พร้อมเปิดกระบวนการอุทธรณ์ทั้งหมด ที่นี่มีคำตอบ

 หลังจากที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com มีการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือในช่วงโควิด 19 กลุ่มแรกไปแล้วประมาณ 3 ล้านรายด้วยกัน ขณะเดียวกันก็กำลังคัดกรองคนซ้ำซ้อน ซึ่งเกษตรกร หลายคนก็ยังสงสัยว่าตัวเองได้รับสิทธิหรือไม่

          ล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เกษตรกร หลายรายได้เข้าเช็กสิทธิที่เว็บไซต์ www.สิทธิเยียวยาเกษตรกร.com เพื่อตรวจสอบดูว่า ตัวเองจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือไม่ โดยในวันนี้กระปุกดอทคอม จะมาสรุปให้เห็นว่า ผลเป็นแบบไหนได้สิทธิ์ ผลแบบไหนไม่ได้สิทธิ์ และถ้าไม่ได้สิทธิ์ จะต้องทำยังไงต่อไป ดังนี้

หากได้รับสิทธิ์

          ตรงช่องสถานะ จะขึ้นข้อความว่า “ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร”

หากไม่ได้รับสิทธิ์

          ตรงช่องสถานะ จะขึ้นข้อความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากเหตุผลที่แต่ละคนได้รับ ล้วนแตกต่างกัน ได้แก่

          – ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา เนื่องจากได้รับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน

          – ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา เนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคม

ไม่พบข้อมูล

          จะขึ้นข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลของท่าน” พร้อมระบุเหตุผล 3 ข้อ ดังนี้

          1. อาจจะเป็นเพราะว่า ลงทะเบียนในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

          2. ท่านลงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลจึงไม่เข้าระบบ และอยู่ระหว่างการพิจารณา

          3. ท่านไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร

วิธียื่นอุทธรณ์ของคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์

          สำหรับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร นั้น สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นอุทธรณ์ที่เว็บไซต์ covid19.moac.go.th

          2. หน่วยงานส่วนภูมิภาคจะตรวจสอบประมาณ 3 วัน หากผ่านก็จะได้รับเงิน

          3. หากไม่ผ่าน หน่วยงานต้นสังกัดจะใช้เวลาตรวจสอบอีก 5 วัน ถ้าผ่านก็จะได้รับเงิน

          4. หากไม่ผ่านอีก คณะกรรมการเยียวยาเกษตรกร จะตรวจสอบข้อมูลภายใน 12 วัน หากผ่านก็จะได้รับเงินเยียวยา หากไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา สิ้นสุดเพียงขั้นนี้

          ส่วนใครที่ต้องการเช็กผลการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร สามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ได้ทันที

หอยนางรม


Share