เยียวยาเกษตรกร เตรียมโอนเงินเพิ่มอีก 3.5 ล้านคน รีบเช็กเลย เงินเข้าวันไหนบ้าง ?

เยียวยาเกษตรกร เตรียมโอนเงินเพิ่มอีก 3.5 ล้านคน รีบเช็กเลย เงินเข้าวันไหนบ้าง ?

www.เยียวยาเกษตรกร.com จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 3.2 ล้านราย เตรียมโอนเงินให้เกษตรกรเพิ่มอีก 3.5 ล้านราย กำหนดวันที่ 29 พ.ค. 63 จบล็อกแรก เช็กเลยเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

จากกรณี รัฐบาลออก มาตรการเยียวยาเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงวิกฤตโควิด 19 เบื้องต้นมีคนผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้ว 6.7 ล้านราย ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยแบ่งเป็นเดือนละ 5,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
          ล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลัง ส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วกว่า 3,222,952 ราย รวมเป็นเงิน 16,115 ล้านบาท

สาเหตุที่ไม่สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้

          มีเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ 97 เกิดจากไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ให้กับ ธ.ก.ส. อีกจำนวน 3,519,434 ราย ซึ่งวางแผนจะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2563

          สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใหม่ เมื่อกระทรวงการคลัง ได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.อุตตม สาวนายน

อย่างไรก็ตาม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มที่ หลังจากนี้ยังมีมาตรการเสริมอื่น ๆ ที่จะเข้าไปสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

หอยนางรม


Share