ตอบคำถาม เยียวยาเกษตรกร ให้ข้อมูลเท็จ โทษหนักคุกกี่ปี ?

ตอบคำถาม เยียวยาเกษตรกร ให้ข้อมูลเท็จ โทษหนักคุกกี่ปี ?

เยียวยาเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ ทำประเด็นถาม-ตอบ ผ่าน www.moac.go.th แจ้งข้อมูลเท็จ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาโควิด-19 มีความผิดโทษหนักจริงหรือ ?

ภาพจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดทำประเด็นถาม-ตอบ เพื่อคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรหรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านเว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ ใน www.moac.go.th ซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากนั่นคือ การแจ้งข้อมูลเท็จ ถือว่ามีความผิดหรือไม่

       ตอบ ทั้งนี้ ผู้ที่ให้ข้อมูลเท็จ เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร เป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่ง ประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้

มาตรา 137  : ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 267 : ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชน หรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หอยนางรม


Share