เช็กเลย เงินเยียวยาเกษตรกร เข้าแล้ว ธ.ก.ส. จ่ายไปแล้ว 4.7 ล้านราย อีกไม่นานลุ้นกลุ่ม 2

เช็กเลย เงินเยียวยาเกษตรกร เข้าแล้ว ธ.ก.ส. จ่ายไปแล้ว 4.7 ล้านราย อีกไม่นานลุ้นกลุ่ม 2

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร วันนี้ 26 พ.ค. หลายคนเงินเข้าแล้ว ด้าน ธ.ก.ส. ชี้ โอนเงินให้แล้วกว่า 4.7 ล้านราย พร้อมโอนลูกค้ากลุ่มที่ 2 เร็ว ๆ นี้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  ด้วยการมอบเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ล่าสุดพบว่าวันนี้ หลายคนเงินเข้าแล้ว แต่ยังมีบางคนที่สถานะเพิ่งเปลี่ยนเป็นรับเข้าระบบ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐ และจะมีการโอนเงินต่อไป

             ด้าน ธ.ก.ส. เผยว่า  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ธ.ก.ส. ได้ดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 4,722,198 ราย เป็นเงิน 23,610.98 ล้านบาท และจากนี้  ธ.ก.ส. ได้เตรียมออกสินเชื่อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรหลังจากที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายแล้ว เพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 2) สินเชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิด สำหรับเกษตรกร ทายาทเกษตรกร หรือคนรุ่นใหม่ที่กลับคืนสู่ภูมิลำเนา 3) สินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ สำหรับเกษตรกร ที่ได้รับการพักชำระหนี้
อย่างไรก็ตาม ในรอบนี้เป็นรอบการโอนเงินของเกษตรกรกลุ่มที่ 1 คือ   กลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563  ซึ่งแบ่งย่อย ๆ ออกเป็นอีก 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มที่ยังไม่ได้โอน ซึ่งกลุ่มที่ยังไม่โอน ธ.ก.ส. จะเร่งโอนให้จบภายในวันที่ 29 พฤษภาคม จากนั้นจะเป็นการโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มที่ 2  คือ กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 ที่ คาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

หอยนางรม


Share