เยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้าน สรุปแล้ว ใครได้บ้าง – ได้เงินตอนไหน ที่นี่มีคำตอบ

เยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้าน สรุปแล้ว ใครได้บ้าง – ได้เงินตอนไหน ที่นี่มีคำตอบ

          เยียวยากลุ่มเปราะบาง มาตรการต่อจาก เราไม่ทิ้งกัน มอบเงิน 3,000 ให้ทั้งสิ้น 13 ล้านคน ถ้ารับสิทธิ์เงินเยียวยาอื่นแล้วจะได้เงินส่วนนี้ไหม มาดูกันว่า ใครได้บ้าง

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท วันนี้ กระปุกดอทคอม ได้ทำแบบสรุปและข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเยียวยากลุ่มเปราะบาง มารวมไว้แล้ว ที่นี่

– ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

ตอบ ผู้ได้รับสิทธิ์คือ
          1. เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ขวบ มีทั้งหมด 1.45 ล้านคน
          2. ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน
          3. ผู้พิการ 2 ล้านคน

– ได้เงินเท่าไร

 ตอบ คนละ 3,000 บาท
– จ่ายเงินตอนไหน

ตอบ กำหนดจ่ายเงินสำหรับกลุ่มเปราะบาง คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม แต่เนื่องจากจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้ว จะมีการสมทบงวดเดือนพฤษภาคมไปจ่ายพร้อมกับเดือนมิถุนายน กล่าวคือ เดือนมิถุนายน จะได้เงิน 2,000 บาท เดือนกรกฎาคม จะได้เงิน 1,000 บาท

– หากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางไหม

ตอบ หากเป็นการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหล่านี้ เนื่องจากเงินนี้เป็นเงินเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้ว แต่หากท่านเป็นผู้ที่มีรายชื่อรับเงินจากโครงการอื่น ๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร จะต้องรอมติจาก ครม. ต่อไป

– มีเกณฑ์อะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิ์

ตอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ

หอยนางรม


Share