ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ รับเงิน 15,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ รับเงิน 15,000 บาท

เช็กสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา เพื่อรับเงิน 15,000 บาท

จากกรณี โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส “โควิด-19” รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส.ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ของเกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา ดังนี้

เกษตรกรขอยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขที่บัตรประชาชน
  • ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ

ทั้งนี้ สามารถยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้าน 8 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

จากนั้น “เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคตรวจสอบ” แล้วส่งต่อ “หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ” (ระยะเวลา 3 วัน) แล้วส่งต่อให้ “คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา” (ระยะเวลา 5 วัน) หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

หอยนางรม


Share