รวม 20 คำถามยอดฮิต เงินเยียวยาเกษตรกร คลายทุกข้อสงสัยที่ยังคาใจเกษตรกร

รวม 20 คำถามยอดฮิต เงินเยียวยาเกษตรกร คลายทุกข้อสงสัยที่ยังคาใจเกษตรกร

20 คำถาม สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกรยังไม่ผ่านควรรู้ พร้อมเผยสถานที่ ขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

     หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้มีการลงทะเบียนเยียวยาเกษตร เพื่อให้เกษตรกรรับเงินเยียวยาจากผลกระทบของ โควิด 19 และทาง ธ.ก.ส. เองก็ได้เริ่มจ่ายเงินให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีเกษตรกรที่อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร เนื่องจากอาจมีการติดปัญหาต่าง ๆ จนทำให้หลายคนเกิดความสับสนเป็นอย่างมาก

          ล่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่เพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล โดยมีทั้งหมด 20 ข้อดังต่อไปนี้

ภาพจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ในกรณีมีการอุทธรณ์ จะมีขั้นตอนอย่างไร

          ตอบ : หลังจากเกษตรกรเข้ามาติดต่ออุทธรณ์ เจ้าหน้าที่รับเรื่องบันทึกข้อมูลลงในระบบ และจะมีการระบุหน่วยงานเจ้าของเรื่อง พร้อมรายละเอียด จากนั้นระบบจะทำการจำแนกข้อมูล ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูล หากข้อมูลที่อุทธรณ์มาสามารรถชี้แจงได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะส่งข้อมูลให้คณะกรรมการรับเรื่องดำเนินการ จ่ายเงินเยียวยาต่อไป 

2. สถานที่สําหรับไปขออุทธรณ์

          ตอบ : มี 8 หน่วยงานที่เปิดให้ประชาชนสามารถไปยื่นอุทธรณ์ ได้แก่ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ 2. สำนักงานประมงอำเภอ 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่าง ๆ  5. สำนักงานบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย ตามภูมิภาคต่าง ๆ 6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7. การยางแห่งประเทศไทย ตามภูมิภาคต่าง ๆ 8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

 3. การจ่ายเงินเยียวยานี้จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคล

          ตอบ : เป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น

4. แผนการดําเนินการการเยียวยาเกษตรกร เป็นอย่างไร

          ตอบ : รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ “รอบแรก” ตัดยอด ณ 30 เมาายน 2563 “รอบสอง” 1 -15 พฤษภาคม 2563 หากการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่าไม่มีความซ้ำซ้อน กับสิทธิอื่น ๆ รอบแรกจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทก่อนตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 รอบสอง จะได้รับ 5,000 บาทภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม 2563

5. มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในกรณีที่ผ่านการพิจารณาต้องทำออย่างไร

          ตอบ : สามารถติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555

6. หากไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ต้องทำอย่างไร

          ตอบ : 1. ตรวจสอบรายละเอียดจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com 2. ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555

 7. ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากเคยลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่

          ตอบ : มีสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ

 8. เกษตรกรยังต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ตอนรับเงิน หรือเงินจะเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยอัตโนมัติ

          ตอบ : หากมีการแจ้งหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. แล้ว หากได้รับสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานใด ๆ เพิ่มเติม โดยเงินเยียวยาจะโอนเข้าสู่บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีเกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีบัญชีแล้ว แต่ไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ จะต้องสอบถามไปยังธนาคารเพิ่มเติมว่าต้องเข้าไปใส่ข้อมูลอีกหรือไม่

 9. กรณีเกษตรกรที่ต้องสละสิทธิ อาทิ วุฒิสมาชิก จะต้องดําเนินการอย่างไร

          ตอบ : สามารถทําหนังสือแจ้งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และช่องทางการขอสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

 10. กรณีผู้รับจ้างกรีดยาง จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

          ตอบ : กรณีดังกล่าวจะได้รับเงินในรอบที่ 2 หากผู้รับจ้างกรีดยางผู้นั้น ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย (สกย.) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อได้ที่หน่วยงาน สกย. ในพื้นที่

ภาพจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11. ครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

          ตอบ : หัวหน้าครัวเรือนจะได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์เยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ไว้กับหน่วยงานที่กําหนดไว้

12. กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร (ด้านพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5 ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้สิทธิ์เยียวยาหรือไม่

          ตอบ : กรณีนี้ทั้งพ่อ และลูกชายจะได้สิทธิ์เยียวยา แต่ทั้งสองคนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

13. เกษตรกรที่ได้เงินรอบแรกนี้มีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา รอบต่อไปใช้หลักเกณฑ์อะไร และจะได้เมื่อไร

          ตอบ: หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใช้อันเดียวกันคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กําหนด ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม โดยจะได้ในรอบแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

14. เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่น ๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชยรายได้

          ตอบ: เกษตรกรยังได้รับสิทธิเงินชดเชยอื่นได้ตามเงือนไขที่กําหนดเช่นเดิม

  15. หัวหน้าครัวเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ มีสมาชิกในครัวเรือน ทํางานราชการ รับจ้าง เป็นพ่อค้าแม่ค้า จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

          ตอบ: หัวหน้าครัวเรือนรายนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา แต่ต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

16. กรณีครัวเรือนเกษตรกร มีสมาชิกที่ได้รับเงินในโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

          ตอบ: กรณีนี้ หัวหน้าครัวเรือนยังได้รับเงินเยียวยาหากตัวหัวหน้าครัวเรือนไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบํานาญ และไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

17. กรณีกลุ่มที่ไปปรับปรุงทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนใหม่ ไม่มีเอกสารสิทธิ จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

          ตอบ: สามารถไปติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

  18. กรณีโดนตัดสิทธิ เราไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร และกรณีสมาชิกที่ช่วยทําเกษตร เช็คแล้วไม่มีรายชื่อรับเงินเยียวยาเกษตร จะต้องทําอย่างไร

          ตอบ: สามารถอุทธรณ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เลย

 19. สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

          ตอบ: 1. เสียชีวิต 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ 3. แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร 4. แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 5. ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สําหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2560)

20. การแจ้งข้อมูลเท็จ มีความผิดหรือไม่

          ตอบ: การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

หอยนางรม


Share