www.เยียวยาเกษตรกร.com 2 มิ.ย. 63 โอนเงินล็อตใหญ่งวดสุดท้าย ใครยังไม่ได้เงินดูเลย

www.เยียวยาเกษตรกร.com 2 มิ.ย. 63 โอนเงินล็อตใหญ่งวดสุดท้าย ใครยังไม่ได้เงินดูเลย

www.เยียวยาเกษตรกร.com วันที่ 2 มิถุนายน 2563 แนะเกษตรกรเช็กสถานะ หลังกระทรวงเกษตร ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. เตรียมโอนให้ในวันที่ 1-2 มิถุนายน นี้ ถือเป็นล็อตใหญ่งวดสุดท้ายแล้ว

จากกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยจะมีการโอนเงินให้กับเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งล่าสุด 2 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่า มีหลายคนที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว
          ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบนโลกออนไลน์ พบว่า มีคนที่มาแจ้งข่าวดีว่าเงินเข้าแล้ว หลังจากที่ต้องรอมานาน ซึ่งบางคนเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเองได้รับสิทธิ์ แต่ต้องแจ้งช่องทางการรับเงิน โดยภายหลังจากที่กรอกรายละเอียด ทั้งชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี หรือพร้อมเพย์แล้ว ธ.ก.ส. ก็จะระบุว่าได้รับข้อมูลของท่าน และจะมีการโอนเงินเยียวยา เกษตรกร ในลำดับต่อไป

ด้านเดลินิวส์ รายงานว่า นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้รับรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 7.68 ล้านราย ทว่าในจำนวนนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับเงินไปแล้ว 7.1 ล้านราย ส่วนอีก 5.8 แสนรายนั้น ยังไม่สามารถโอนเงินได้  ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี รวมถึงกลุ่มที่แจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บางคนเสียชีวิต หรือมีชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้าราชการ
          นอกจากนี้ ธ.ก.ส. เอง ต้องการจ่ายเงินให้จบสำหรับกลุ่มที่ 1 และ 2 ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ทว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งรายชื่อกว่า 8 แสนรายมาให้เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นล็อตใหญ่งวดสุดท้าย หลังจากนี้จะเป็นกลุ่มเก็บตก ซึ่งหากสามารถโอนเงินให้กลุ่มนี้ได้ทันในวันที่ 1 หรือ 2 มิถุนายน ในช่วงปลายเดือนก็จะสามารถโอนเงินเดือนที่ 2 ให้ทันเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

หอยนางรม


Share