กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดูเลย

กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดูเลย

สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน เยียวยากลุ่มลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID ซึ่งรัฐเตรียมออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งล่าสุด ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ , ยกเลิกการลงทะเบียน , เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

เราไม่ทิ้งกัน

ล่าสุดทางด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นัดประชุมคณะกรรมการ 5,000 บาท ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงการคลัง จะเสนอตัวเลขการช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน ว่ามีตัวเลขที่ผ่านการณ์คัดกรองเท่าไร ถ้าผ่านเกณฑ์จะจ่าย 5,000 บาทให้ 3 เดือน เท่ากับกลุ่มอาชีพอิสระ

กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ

นอกจากนี้ จะเสนอแนวทางการกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่น 2.4 ล้านคน ว่าจะช่วยอย่างไร ซึ่งในการช่วยเหลือทั้ง 2 กลุ่มนั้น ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับการช่วยเหลือและในกลุ่มเกษตร ,ประกันสังคม และต้องไม่เป็นข้าราชการ

อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบมาอัพเดททันที

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

หอยนางรม


Share