คลังประกาศแล้ว คนที่ไม่ได้รับเงิน 5000 ล่าสุด มีข่าวดี

คลังประกาศแล้ว คนที่ไม่ได้รับเงิน 5000 ล่าสุด มีข่าวดี

2 มิ.ย. 63 นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการเยียวยา ที่ประกอบด้วยปลัดหลายกระทรวงเป็นกรรมการในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการเยียวยาหลายทุกกลุ่ม

โดยเฉพาะการเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระกลุ่มแรก สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 1.7 ล้านคน รายชื่อตกตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรก หากนำมาตรวจสอบใหม่อีกครั้งหลายด้าน และหากผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบจะได้รับการเยียวยาหรือไม่

โดยทั้งนี้ ยอมรับว่า การเยียวยาผลกระทบจากcovid มีหลายกลุ่ม ขอย้ำว่าผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน 600 ถึง 1000 บาทต่อเดือนตามอายุ หากทำอาชีพอิสระมาขับแท็กซี่ ค้าขาย ลงทะเบียน 5000 บาทแล้วจะไม่ได้รับเงิน 1000 บาท ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เตรียมจ่ายเงินขณะนี้ เพราะจะซ้ำซ้อนในส่วนของกลุ่มเปราะบาง งวดแรกจะรวบยอดจ่ายครั้งเดียว ทั้งเดือน พ.ค.และมิ.ย. รวม 2000 บาท จากนั้นกรมบัญชีกลางจ่ายเพิ่มเติมอีกเดือนกรกฎาคม รวมเป็น 3 เดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ แม่เด็กแรกเกิดได้รับการดูแล

หอยนางรม


Share