เปิด 4 กลุ่ม คลังเตรียมแจกเงิน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

เปิด 4 กลุ่ม คลังเตรียมแจกเงิน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2

จากกรณีที่กระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชน โดยลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มนี้ยังมีคนที่ตกหล่นอีก 1.7 ล้านคน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการช่วยเหลือ จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อหารือว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไร และได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆ หรือไม่ เช่น เป็นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการเกษตรกร มีชื่อในประกันสังคม ไหม เป็นกลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มเปราะบางหรือไม่ หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการต่างๆที่ว่ามาข้างต้น ก็อาจจะได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท 3 เดือน

นอกจากนี้ จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกว่า 2.4 ล้านคน ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐ แต่ต้องย้ำว่าคนทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะต้องไม่ไปซ้ำกับกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกร ข้าราชการ และอยู่ในประกันสังคม

หอยนางรม


Share