เผยกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ได้เงิน 15000

เผยกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ได้เงิน 15000

จากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน เรียกได้ว่าใกล้จะสิ้นสุดโครงการแล้ว ซึ่งขณะนี้คลังกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มที่ยังตกหล่น เตรียมจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ช่วยเหลืออีกประมาณ 9 ล้านคน

เก็บตก 4 กลุ่ม

โดยคาดว่า เป็นล็อตสุดท้ายที่รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา แบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1)กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.2 ล้านคน จากเดิม 2.4 ล้านคน

2)กลุ่มที่ลงทะเบียนรับ เราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน ซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ 302160 คน คาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน

3)กลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก 6.9 ล้านคน จากกรอบเดิมที่ ครม.อนุมัติไว้ 13 ล้านคน จะได้รับ 1,000 บาท ระยะ 3 เดือน

4)กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เนื่องจาก จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 6.6 หมื่นคน กลุ่มนี้จะได้รับเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่แต่ได้เงิน 15,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่น

อย่างไรก็ตาม ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เคาะอีกทีว่า ตัวเลขเงินช่วยเหลือในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มอื่นๆ จะสรุปตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเสนอหรือไม่ แต่จำนวนเดือนที่จะช่วยเหลือยังกำหนดไว้ที่ 3 เดือนเหมือนเดิม โดยคาดว่า 4 กลุ่มที่ตกหล่นนี้ จะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จำนวน 2 เดือน พร้อมกัน และเดือนกรกฎาคมอีก 1 เดือน แต่หาก ครม.ไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้ จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินไปเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะจ่ายเงินก้อนเดียวเลย จำนวน 3 เดือน

ส่วนกลุ่มผู้ที่ร้องทุกข์จากมาตรการเราไม่ทิ้ง ที่เข้ามาร้องเรียนหน้าที่กระทรวงการคลังและกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 806,000 คน ในจำนวนนี้คัดกรองข้อมูลแล้ว 100,000 ราย พบว่า เป็นผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนหรือตกหล่น 6,472 คน ส่วนที่เหลือได้รับสิทธิ์ต่างๆ ไปแล้ว

ขอบคุณ กระทรางการคลัง

หอยนางรม


Share