เตรียมเฮ เที่ยวปันสุขแจก 3000 ล่าสุดปรับเป็น 3500 ต่อคน

เตรียมเฮ เที่ยวปันสุขแจก 3000 ล่าสุดปรับเป็น 3500 ต่อคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 มิ.ย. 63 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอ ศบค. พิจารณาแพ็กเกจเที่ยวปันสุข ให้ลงทะเบียนซื้อบัตรกำนัลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศด้วยแพ็กเกจเที่ยวปันสุข ที่จะเปิดให้ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4,000,000 คน ลงทะเบียนรับสิทธิซื้อบัตรกำนัล เพื่อใช้เป็นค่าห้องพักในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ซึ่งแพ็กเกจนี้จะต้องให้ที่ประชุม ศบค. พิจารณาในวันศุกร์นี้ (12 มิถุนายน) ก่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึง การพิจารณาเปิดระเบียงท่องเที่ยว หรือ (Travel Bubble) เพื่อให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ว่าจะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา

ขณะที่ความเห็นของภาคเอกชน นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บอกว่า ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้นำเสนอแพ็กเกจเพื่อร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคมนี้ คาดว่า ภาครัฐน่าจะมีแพ็กเกจเที่ยวฟรี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และจนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1200,000 คนก่อน ซึ่งได้เสนอให้ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว 40,000 รถบัส แบ่งเป็นรถบัสละ 30 คน โดยได้เสนอให้ภาครัฐพิจารณา 2 แพ็กเกจ คือ แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ราคา 2,500 บาท/คน และแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ราคา 3,500 บาท/คน

หอยนางรม


Share