ครม อนุมัติแล้ว ช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียน ไม่สำเร็จ

ครม อนุมัติแล้ว ช่วยเหลือกลุ่มลงทะเบียน ไม่สำเร็จ

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา ทาง ครม ได้มีการอนุมัติ 5 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่กระจายของ Co Vid 19 ช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือและชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท) โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน

ทั้งนี้ กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน เตรียมรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไปได้เลย

หอยนางรม


Share