เปิดเงื่อนไข รับสิทธิ์เที่ยวปันสุข เริ่มลงทะเบียน 1 ก.ค.นี้

เปิดเงื่อนไข รับสิทธิ์เที่ยวปันสุข เริ่มลงทะเบียน 1 ก.ค.นี้

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เสนอ วงเงิน 22,400 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ โครงการกำลังใจ โครงการเราไปเที่ยวกัน และ โครงการเที่ยวปันสุข โดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2563 รวมระยะเวลา 4 เดือน

โดยแบ่งเป็น 3 แพ็กเกจคือ

1.แพ็กเกจกำลังใจ เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้า ในการรับมือสถานการณ์covid-19 ประกอบด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวม 1.2 ล้านคน โดยให้เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 ราย ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 คน

2.แพ็กเกจเที่ยวปันสุข เพื่อช่วยเหลือกลุ่มสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศ รวมถึงกลุ่มรถเช่า โดยรัฐบาลจะทำการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ 1 คน

3.แพ็กเกจเราไปเที่ยวกัน สำหรับบุคคลทั่วไป โดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าโรงแรม 40 เปอร์เซ็นต์ต่อคืน แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 ต่อคืน (นักท่องเที่ยว 1 คนจะได้รับ 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 5 คืน แต่สามารถแยกการเดินทางได้ และไม่จำเป็นต้องไปครั้งเดียว 5 คืน)

สำหรับวิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการเที่ยวปันสุข ทำอย่างไรบ้าง

-ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน Platform ของธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 63)

-ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราไปเที่ยวกัน เพื่อจองที่พัก

-เมื่อลงทะเบียนจองที่พักจะได้รับ Promotion Code ส่วนลดค่าเดินทาง เพื่อนำไปจองบัตรโดยสารทั้งไปและกลับ

ทั้งนี้ สำหรับโครงการเที่ยวปันสุข และ โครงการเราไปเที่ยวกัน นักท่องเที่ยวที่จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นั้น ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และจะต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้.

ขอบคุณที่มา ไทยรัฐ

หอยนางรม


Share