3 กลุ่มนี้ เงินเข้าพร้อมกัน 10 กรกฎาคม

3 กลุ่มนี้ เงินเข้าพร้อมกัน 10 กรกฎาคม

สำหรับเงินในส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับเงินเปราะบางที่รัฐจะช่วยเหลือ 3,000 โดยเพจเฟซบุ๊ค เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์แจ้งข่าวว่า เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ จ่ายตามขั้นบันได 600 ถึง 1000 บาท ผู้พิการ 800 บาทต่อเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โพสต์ดังกล่าว

เงินเข้าพร้อมกันวันที่ 10 กรกฎาคม 63

เงินกลุ่มเปราะบางยังไม่มีกำหนดรอไปก่อน

ตามนี้นะครับ

โพสต์ดังกล่าว

หอยนางรม


Share