เตรียมตัวไว้เลย พรุ่งนี้ลงทะเบียน เที่ยวปันสุข

เตรียมตัวไว้เลย พรุ่งนี้ลงทะเบียน เที่ยวปันสุข

1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกัน สำหรับโครงการเที่ยวปันสุข ก่อนที่จะเปิดลงทะเบียน เรามาศึกษาลายละเอียดรอกันก่อนเลยครับ หลังจากคณะรัฐมนตรี.อนุมัติ 3 โครงการ กำลังใจ เราไปเที่ยวกัน และเที่ยวปันสุข ช่วยจ่ายค่าโรงแรม-เครื่องบินให้ 40% เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 63 สำหรับแพ็กเกจ กำลังใจ เพื่อตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.

โดยมีเงื่อนไขแพ็กเกจ กำลังใจ คือ

ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรี ผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาท-คน ส่วนรายละเอียดแพ็กเกจ เราไปเที่ยวกัน สำหรับบุคคลทั่วไป โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40 % ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/คืน จำนวน 5 ล้านคืน แถมยังสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยว โดยททท.จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทย และมอบ E-Voucher ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตังค์ 600 บาทต่อคืน โดยเงื่อนไขของแพ็กเกจ เราไปเที่ยวกัน คือ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

ต้องเลือกไปใช้แพ็กเกจในจังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก สุดท้ายแพ็กเกจ เที่ยวปันสุข สำหรับบุคลลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายให้ 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และได้สิทธิ์คนเดียวครั้งเดียว

โดยมีเงื่อนไขแพ็กเกจเที่ยวปันสุข คือ

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แพ็กเกจดังกล่าว จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพธนาคารกรุงไทย เพื่อขอรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ และนำมาเป็นส่วนลด โดยจะเปิดตัวเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ก่อนหน้าที่จะเปิดตัวจะชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะสนับสนุนการท่องเที่ยวของประชาชนในโครงการเราไปเที่ยวกัน และโครงการเที่ยวปันสุข

หอยนางรม


Share