บัตรสวัสดิการ เดือนกรกฎาคม เงินเข้าแล้ว 8 เด้ง เช็คเลย

บัตรสวัสดิการ เดือนกรกฎาคม เงินเข้าแล้ว 8 เด้ง เช็คเลย

สำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการของรัฐ ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ ผู้ที่ถือบัตรจะได้รับเงิน 8 สิทธิ์ โดยเริ่มแจกเงินวันที่ 1 กรกฎาคม 63 คือ

สิทธิ์ที่ 1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 ถึง 300 บาทต่อเดือน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

สิทธิ์ที่ 2.ค่าเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า รฟม.และ BTS 500 บาท รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

สิทธิ์ที่ 3.วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน 3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง โดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เริ่มแจกเงินวันที่ 15 กรกฎาคม 63

สิทธิ์ที่ 4.ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน ได้รับเงิน 50 ถึง 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ รายได้ 0 ถึง 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท รายได้ 30,001 ถึง 100,000 บาท ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

สิทธิ์ที่ 5.ได้เท่าไร : คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%

เริ่มแจกเงินวันที่ 18 ก.ค. 63

สิทธิ์ที่ 6.ค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน ใครได้ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึง ก.ย. 63 ระยะเวลา 11 เดือน

สิทธิ์ที่ 7.ได้เท่าไร ค่าไฟ 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 ถึง ก.ย. 63 ระยะเวลา 11 เดือน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จำรหัสเอทีเอ็ม PIN 6 หลัก ของตนไม่ได้ สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเองที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างของเครื่องเอทีเอ็ม ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่เครื่องเอทีเอ็มแจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูล รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบ จะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าว

หอยนางรม


Share