แจงเหตุแล้ว เราไม่ทิ้งกัน เรียกคืนเงิน 5,000

แจงเหตุแล้ว เราไม่ทิ้งกัน เรียกคืนเงิน 5,000

จากกรณีก่อนหน้านี้ ที่มีผู้ที่ได้รับหนังสือจาก (สศค.) โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ จากการแพร่กระจายของcovid จำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชย เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับแล้วทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและให้ชำระเงินผ่านช่องทาง โมบาย แบงก์กิ้ง และATMของธนาคารใดก็ได้นั้น

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสศค. เผยว่า สศค.ได้ดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวไปให้ผู้ที่ลงทะเบียนมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่กดปุ่มขอสละสิทธิ์ ปุ่มสีชมพู ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนเป็นต้นไป จำนวนหลายพันคนจริง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการสละสิทธิ์เงินช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเรียกเงินคืนให้ครบถ้วน

ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5000 บาทไปแล้ว 3 เดือน จำนวน 15,000 บาท ไม่ต้องดำเนินการคืนเงินเพราะจะไม่ได้รับหนังสือในส่วนนี้

ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ไม่ได้กดปุ่มสละสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน จะได้รับหนังสือของสศค.ฉบับนี้ เพราะหลังจากขอสละสิทธิ์แล้ว ระบบจะมีรหัส OTP เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนว่าขอสละสิทธิ์จริงอีกครั้ง

ดังนั้น ข้อมูลในระบบที่ได้รับไม่น่าจะคลาดเคลื่อน เพราะหนังสือนี้ถูกส่งให้กับผู้ที่สละสิทธิ์เงินช่วยเหลือไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับหนังสือดังกล่าว คือคนที่กดปุ่มขอสละสิทธิ์ ปุ่มสีชมพู ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนเป็นต้นไป

หอยนางรม


Share