จดหมายคืนเงิน ส่งอีกหลายฉบับ

จดหมายคืนเงิน ส่งอีกหลายฉบับ

จากกรณีที่มีผู้ที่ได้รับหนังสือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เรื่องระบุให้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาจากมาตรการ เราไม่ทิ้งกันคืน โดยมีการแจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจนว่า

ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแร่ของcovid จำนวน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน

และท่านได้แสดงความประสงค์ “สละสิทธิ” การได้รับเงินชดเชย เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับแล้วทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง (Mobile Banking )และเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้นั้น

สะสิทธิ์ปุ่มสีชมพู

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสศค. กล่าวว่ามีการส่งหนังสือดังกล่าวจริง โดยจัดส่งไปให้ผู้ลงทะเบียนจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ขอสละสิทธิ์ไม่รับเงินช่วยเหลือเท่านั้น ซึ่งจะมีผู้ได้รับจดหมายลักษณะนี้หลายพันคน ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของการสละสิทธิ์เงินเยียวยา ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเรียกเงินคืนให้ครบถ้วน

โดยย้ำว่า หนังสือดังกล่าวจะส่งให้เฉพาะคนที่กดปุ่มสละสิทธิ์เท่านั้น เพราะหลังจากขอสละสิทธิ์แล้ว ระบบจะมีรหัส OTP เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนว่าขอสละสิทธิ์จริง ดังนั้น ข้อมูลในระบบที่ได้รับจะไม่คลาดเคลื่อนอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม การที่จะมีหนังสือให้คืนเงินนั้น ต้องมีการกดปุ่มสละสิทธิ์นะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทางคลังจะส่งไป

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

หอยนางรม


Share