ด่วน ครม.มีมติ สั่งเด้ง 36 บิ๊ก มท.เด้ง ผู้ว่าฯระยอง อุดรธานี

ด่วน ครม.มีมติ สั่งเด้ง 36 บิ๊ก มท.เด้ง ผู้ว่าฯระยอง อุดรธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 14 กรกฎาคม 63 ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติ แต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรวม 36 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯราชบุรี เป็นรองปลัดกระทรวง

2.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯอุดรธานี เป็น รองปลัดกระทรวง

3.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯตาก เป็น รองปลัดกระทรวง

4.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน เป็น ผู้ตรวจราชการ

6.นายบุญธรรม เลิศสุชีเกษม รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวง เป๋น อธิบดีกรมโยธาฯ

8.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์

9.นายสุธี มองแย้ม ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็น ผู้ว่าฯจันทบุรี

10.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าฯสุโขทัย เป็น ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา

11.นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯชัยนาท

12.นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯตราด

13.นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯนครนายก

14.นายสุรศักดิ์ เจรญศิริโชติ ผู้ว่าฯระยอง เป็นผู้ว่าฯ นครปฐม

15.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯสุรินทร์ เป็น ผู้ว่าฯนครพนม

16.นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าฯปัตตานี เป็น ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช

17.นายวิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าฯพิจิตร เป็นผู้ว่าฯนครสวรรค์

18.นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯน่าน

19.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯเลย เป็นผู้ว่าฯปทุมธานี

20.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าฯสระแก้ว เป็น ผู้ว่าฯปราจีนบุรี

21.นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯปัตตานี

22.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯพิจิตร

23.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าฯหนองคาย เป็นผู้ว่าฯพิษณุโลก

24.นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯเพชรบูรณ์

25.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าฯมุกดาหาร เป็นผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

26.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯนครปฐม เป็น ผู้ว่าฯระยอง

27.นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าฯชัยนาท เป็น ผู้ว่าฯราชบุรี

28.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯลพบุรี

29.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าฯ เลย

30.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่าฯสมุทรปราการ

31.นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าฯมหาสารคาม เป็น ผู้ว่าฯสระแก้ว

32.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี

33.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เป็น ผู้ว่าฯสุรินทร์

34.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าฯยโสธร เป็น ผู้ว่าฯหนองคาย

35.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ

36.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯนครพนม เป็น ผู้ว่าฯอุดรธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

หอยนางรม


Share