พระพันปีหลวง ทรงพระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ 2563

พระพันปีหลวง ทรงพระราชทานคำขวัญ วันแม่แห่งชาติ 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 63 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 63 ความว่า

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ

หอยนางรม


Share