เช็คสิทธิ์ รับเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

เช็คสิทธิ์ รับเงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการcovid-19 คนละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,781,881 คน แบ่งออกเป็น

1)เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย

2)ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย

3)คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

กลุ่มเปราะบาง

ล่าสุด รัฐฯได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารให้กลุ่มเปราะบางแล้ว ส่วนผู้ที่เคยรับแบบเงินสดผ่านหน่วยงานท้องถิ่น จะได้รับเงินภายใน 1ถึง2 สัปดาห์นี้ คาดว่า สามารถจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางครบทุกคนภายในสิ้นเดือนนี้

กลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ co vid.m-society.go.th เพียงใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และกดคำว่า “ตรวจสอบสิทธิ” ก็จะได้รับคำตอบทันทีว่าท่านได้รับสิทธิช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือไม่ >>>>คลิกที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์<<<

อย่างไรก็ตาม ใครที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท สามารถกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเช็คสิทธิ์รับเงิน 3,000 บาทได้เลย

หอยนางรม


Share