เงินเข้าอีกแล้วนะ เราไม่ทิ้งกัน อย่าลืมเช็กสถานะ

เงินเข้าอีกแล้วนะ เราไม่ทิ้งกัน อย่าลืมเช็กสถานะ

ทีมข่าวได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มาตรการเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดยเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจะจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15000 บาท จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะ และ สละสิทธิ์ หลังจากทางมาตรการได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือต่อเนื่อง เดือนละ 5000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน รวมเป็นเงิน 15000 บาท ไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ขณะนี้ มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์อยู่

เรื่องนี้ ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า การดำเนินการโอนเงินยังทำอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้รับสิทธิ การโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท 3 เดือน ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งยังเหลืออีก 1 แสนรายที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชี

ส่วน กลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียน โครงการเราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ จำนวน 302160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินต่อไป

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดจาก สำนักเศรษฐกิจการคลัง ยังระบุถึง การเยียวยๅ กลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง 302160 รายนั้น จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15000 บาท/คน เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มผู้ร้องเรียนเงินเยียวยาอีก 2.2 ล้านราย ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และผ่านสาขาธนาคารของรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลช่วยเหลือตามความเหมาะสมอยู่

หากใครที่ต้องการทราบว่า เงินช่วยเหลือของตนเองนั้นอยู่ในสถานะไหน สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะจาก เราไม่ทิ้งกัน ได้ที่ เมนูตรวจสอบสถานะ

วิธีใช้งาน เมนูตรวจสอบสถานะ นั้นมีขั้นตอน คือ

1)เข้าไปยังเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

2)กดเมนู ตรวจสอบสถานะ

3)กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน-เดือน-ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)

4)กด ตรวจสอบสถานะ ก็จะทราบผลการดำเนินการว่าในขณะนี้ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ หรือ ขั้นตอนการโอนเงินดำเนินการถึงไหนแล้ว มีปัญหาติดขัดหรือไม่ อย่างไร

หอยนางรม


Share