รีบเช็กสถานะด่วน เงิน 15000 เราไม่ทิ้งกัน โอนอีก ใครได้บ้างดูเลย

รีบเช็กสถานะด่วน เงิน 15000 เราไม่ทิ้งกัน โอนอีก ใครได้บ้างดูเลย

จากมาตรการช่วยเหลือเงิน 5,000 บาท ต่อเนื่องเวลา 3 เดือน ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนในเว็ปไซต์เราไม่ทิ้งกัน จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท จนถึงตอนนี้ แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 63 เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ 2 เมนูให้ทำรายการคือ ตรวจสอบสถานะและสละสิทธิ

หลังจากทางมาตรการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่อง เดือนละ 5000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ขณะนี้มาตรการเราไม่ทิ้งกันยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิอยู่

เรื่องนี้ ลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า การดำเนินการโอนเงินยังทำอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้รับสิทธิ

“การโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท 3 เดือน ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งยังเหลืออีก 100,000 รายที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชี”

ส่วนกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของรัฐ รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ประกันตนตามม.33 อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไป

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง ยังระบุถึง การเยียวยากลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันทั้ง 302,160 รายนั้น จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15000 บาท เหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มผู้ร้องเรียนเงินเยียวยาอีก 2.2 ล้านราย ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลช่วยเหลือตามความเหมาะสมอยู่

หากใครที่ต้องการทราบว่าเงินเยียวยา ของตนเองนั้นอยู่ในสถานะไหน สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะจากเราไม่ทิ้งกันได้ที่ เมนูตรวจสอบสถานะ

วิธีใช้งานเมนูตรวจสอบสถานะ นั้นมีขั้นตอน คือ

1 เข้าไปยังเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2 กดเมนู ตรวจสอบสถานะ

3 กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวัน/เดือน/ปีเกิด (หรือไม่ทราบ วัน เดือนเกิด)

4 กด ตรวจสอบสถานะ ก็จะทราบผลการดำเนินการว่าในขณะนี้ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ หรือ ขั้นตอนการโอนเงินดำเนินการถึงไหนแล้ว มีปัญหาติดขัดหรือไม่ อย่างไร

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

หอยนางรม


Share