พรุ่งนี้ เงินเข้า อย่าลืมไปกดใช้กัน

พรุ่งนี้ เงินเข้า อย่าลืมไปกดใช้กัน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจ สำหรับวันเงินเข้าบัตรคนจนเดือนสิงหาคม จะเข้าวันไหนและมีสิทธิ์อะไรบ้าง ไปดูกันเลยจ้า

วันที่ 15 สิงหาคม 63

*เงินคืนภาษี 5เปอร์เซ็นต์ ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5เปอร์เซ็นต์ ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Money)สามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

ยกตัวอย่างเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป 100 บาท จะได้เงินคืนจากแวต 5เปอร์เซ็นต์ เข้าบัตรในเดือนถัดไป 5 บาท, หากจ่ายผ่านบัตร 500 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 25 บาท, หรือหากจ่ายผ่านบัตร 1,000 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 50 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้โดยอัตราภาษีแวตปกติ 7เปอร์เซ็นต์ นั้นแยกเป็น3ส่วนได้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7เปอร์เซ็นต์ส่วนอีก5เปอร์เซ็นต์เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่านe-Moneyสำหรับ1%สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเอง

*เงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ โดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีรายได้0-30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 50 บาทต่อเดือน สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน โดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไถึงเดือนกันยายน 2563

วันที่ 18 สิงหาคม2563

*ส่วนลดค่าน้ำประปา แต่จะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร ซึ่งสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

*ส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

โดยทั้ง 2 สิทธิ์นี้ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม62-กันยายน63รวมระยะเวลาทั้งหมด11เดือน

ขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ

หอยนางรม


Share