ด่วนสุด.. ประกาศจากวัดเจดีย์ ไอ้ไข่ เรื่อง วัตถุมงคล “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น ยอดทรัพย์ 64”

ด่วนสุด.. ประกาศจากวัดเจดีย์ ไอ้ไข่ เรื่อง วัตถุมงคล “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น ยอดทรัพย์ 64”

เรื่อง บัตรคิวสำหรับจองวัตถุมงคล รุ่น “ยอดทรัพย ๖๔”
สำหรับท่านที่ได้รับบัตรคิวไปแล้วเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 63 ให้ท่านเก็บรักษาบัตรคิวไว้ให้ดีอย่าให้ชำรุดสูญหาย
หากทางวัดพร้อมที่จะเปิดให้ใช้สิทธิ์จองเมื่อไร จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า…
กรุณาแชร์โพสต์ นี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนที่ได้รับบัตรคิวไปแล้วได้รับทราบทั่วกันด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563

หอยนางรม


Share