กฟภ. แจ้งมาตรการช่วยค่าไฟรอบล่าสุด ใช้ฐานเดือน ก.พ. ช่วยค่าไฟ มี.ค.-พ.ค. ตามนี้ !

กฟภ. แจ้งมาตรการช่วยค่าไฟรอบล่าสุด ใช้ฐานเดือน ก.พ. ช่วยค่าไฟ มี.ค.-พ.ค. ตามนี้ !

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ช่วง โควิด 19 สำหรับบ้านอยู่อาศัย รอบล่าสุด เปลี่ยนเป็นใช้ฐานจากค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์ 2563

     จากกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากผลกระทบของ โควิด-19 ด้วยการจะลดค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โดยใช้ค่าไฟของเดือนมีนาคม 2563 เป็นฐาน แต่กลับถูกผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากโวย เนื่องจากเดือนมีนาคมนั้น ค่าไฟเริ่มแพงแล้ว และเป็นช่วงเดือนที่ประชาชนได้รับผลจาก Covid-19 แล้วด้วย พร้อมเรียกร้องให้ใช้ค่าไฟของเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐาน ตามที่ได้มีประกาศจากกระทรวงพลังงานก่อนหน้านี้

           ล่าสุด (5 พฤษภาคม 2563) กฟภ. ได้ออกประกาศใหม่ เกี่ยวกับ “มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย” โดยเปลี่ยนเป็นใช้ค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นฐาน และลดค่าไฟในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
           สำหรับผู้ใช้ไฟ ประเภท ขึ้นต้นด้วย 111 ใช้ไฟฟ้า ฟรี 3 เดือน ส่วนประเภท ขึ้นต้นด้วย 112 และ 12 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้า ดังนี้

           1. น้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน : คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

           2. ไม่เกิน 800 หน่วย : คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

           3. เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย : คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน – (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)]

           4. เกิน 3,000 หน่วย : คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)]

หมายเหตุ : สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%

หอยนางรม


Share