เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ ลงทะเบียน รับเงิน 5,000 เวลา 18.00 น.

เตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ ลงทะเบียน รับเงิน 5,000 เวลา 18.00 น.

คลิปล่าสุด วิธีลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน com ล่าสุด

#แจกเงิน5000 #แจกเงินโควิด #โควิด #เราไม่ทิ้งกัน.com

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

เราไม่ทิ้งกัน.com
เราไม่ทิ้งกัน.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีรับเงิน 5000 บาท ต่อ เดือน เป็นเวลา 3 เดือน

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
– แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
– ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
– ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน

 • โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
 • พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
  โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

มาตรการดูแลและเยียวยาอื่นๆ สำหรับแรงงานลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อาทิ

 • โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน
 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมฯ
 • มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยฯ
 • มาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

หอยนางรม


Share