วิธีตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้  “รับเงินเยียวยาเกษตรกร” หรือไม่ ทาง savefarmer .oae .go .th

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ “รับเงินเยียวยาเกษตรกร” หรือไม่ ทาง savefarmer .oae .go .th

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ www.เยียวยาเกษตรกร.com “รับเงินเยียวยาเกษตรกร” 5 พันบาท และเว็บไซต์สำหรับเช็คผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรทุกประเภท เช่น เกษตรปลูกพืช ปศุสัตว์ ยางพารา หรือ การประมง

วันนี้ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก สรุปรายชื่อเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทุกประเภท รวมถึงเว็บไซต์สำหรับ ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเริ่มโอนเงินวันนี้เป็นวันแรกจำนวน 1 ล้านคน

ตรวจสอบสิทธิ์ “รับเงินเยียวยาเกษตรกร

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th/

2. (เว็บไซต์อาจเข้าไม่ได้ชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก)

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบสถานะตามตัวอย่างข้างล่างนี้

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรทุกประเภท สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถตรวจสอบ ได้ที่

• เกษตรกรปลูก เข้าไปที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/

• เกษตรกรทำประมง เข้าไปที่เว็บไซต์ https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/

• เกษตรกรด้านด้านปศุสัตว์ เข้าไปที่เว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/

• เกษตรกรยางพารา เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.rubber.co.th/gir/index/

• แจ้งบัญชีธนาคารอื่น กรณีเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. https://agri.baac.or.th/ (www.เยียวยาเกษตรกร.com)

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืช ที่ต้องการขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถยื่นแบบฟอร์ม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกแห่ง โดยขอให้ไปที่อำเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ก่อน และสามารถแจ้งยกเลิกได้เลย

แต่สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สำนักเกษตรอำเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้ ก็ขอให้ไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน และจึงแจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ทั้งนี้สามารถมอบอำนาจให้สมาชิกครัวเรือนเกษตรกรขอยกเลิกแทนได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน

Cr. https://www.facebook.com/pr.doae/

หอยนางรม


Share