“เราไม่ทิ้งกัน” เฮ! อนุมัติวงเงิน ขยายการจ่ายเงิน 5,000 บาท จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เท่ากับจะได้เงินเยียวยาเพิ่มจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท ถึงเดือนก.ย.63

“เราไม่ทิ้งกัน” เฮ! อนุมัติวงเงิน ขยายการจ่ายเงิน 5,000 บาท จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เท่ากับจะได้เงินเยียวยาเพิ่มจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท ถึงเดือนก.ย.63

#COVID19 #COVID19 #โควิด19 #coronavirus

“เราไม่ทิ้งกัน” เฮ! ครม.อนุมัติวงเงิน ขยายการจ่ายเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ “www.เราไม่ทิ้งกัน.com” จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เท่ากับจะได้เงินเยียวยาเพิ่มจาก 15,000 บาท เป็น 30,000 บาท ถึงเดือนก.ย.63

วันนี้ (7 เม.ย.) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงมาตรการในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องของร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลและเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 นั้น ในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทางกระทรวงการคลังได้เพิ่มการเยียวยาประชาชนในกลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยจ่ายให้เดือนละ 5,000 บาท โดยขยายการจ่ายเงินให้อีก 3 เดือนรวมเป็น 6 เดือน คือ ถึงเดือนกันยายน 2563 อีกทั้งจะดูแลในกลุ่มเกษตรกร จะประกาศรายละเอียดต่อไปถึงเกณฑ์และวิธีการ

สำหรับมาตรการเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท จากเดิมจ่ายเงินเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ได้ขยายออกไปเป็น 6 เดือน

คือจะทำการโอนเงิน 5,000 บาทให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2563 ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท จากเดิมที่จะจ่าย 3 เดือน หรือ 15,000 บาท

ทั้งนี้ นายอุตตม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนนี้ ยังจะคงจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ 9 ล้านคนเช่นเดิม โดย ณ ขณะนี้ จำนวนผู้มาลงทะเบียนรายใหม่เริ่มชะลอตัวลงแล้ว จึงเชื่อว่า ผู้ได้รับผลกระทบที่เข้าข่ายจะได้รับการเยียวยา 5,000 บาทเป็นเวลา 6 เดือน น่าจะใกล้ครบถ้วนแล้ว ส่วนจะเพิ่มเติมหรือขยายไปสู่กลุ่มอื่นๆ ต่อไปนั้นเป็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์ข้างหน้า แต่เบื้องต้นจะยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมก่อน 

Cr. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874888

หอยนางรม


Share