www.เยียวยาเกษตรกร.com พร้อมให้กลุ่ม 2 ตรวจสอบสิทธิ์ และโอนเงินอีก 3.4 ล้านราย

www.เยียวยาเกษตรกร.com พร้อมให้กลุ่ม 2 ตรวจสอบสิทธิ์ และโอนเงินอีก 3.4 ล้านราย

   www.เยียวยาเกษตรกร.com แนะนำ ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร หลัง ธ.ก.ส. โอนเงินไปแล้วกว่า 4.7 ล้านราย  และวันนี้ จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรกลุ่ม 2 ที่มีกว่า 3.4 ล้านราย เริ่มตรวจสอบสิทธิ์แล้ว

หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ 1 คือ  เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายใน 30 เมษายน 2563 ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง ล่าสุด 27 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตร เตรียมที่จะโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มที่ 2 แล้ว

           ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบนโลกออนไลน์ พบว่า มีคนที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น บางคนบอกว่าเงินเข้าแล้วภายหลังจากที่ไปติดต่อธนาคาร แต่ในขณะเดียวกัน บางคนเงินยังไม่เข้า โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งอัปเดตสถานะเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
           ด้านกรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า มีเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่ยังไม่แจ้งบัญชีที่จะรับโอนเงินจํานวน 438,251 ราย แนะนำให้รีบแจ้งบัญชีผ่านโครงการเยียวยาเกษตรกรให้ไวที่สุด ซึ่งทาง ธ.ก.ส. จะทบไปจ่ายเยียวยารอบที่ 2 ทันที

           อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ เกษตรกรกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย สามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ได้แล้ว และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

หอยนางรม


Share